Vrienden van

Waarom Steungroep de Kladdegatjes?

Peuteropvang de Kladdegatjes is per 1 maart 2022 overgenomen door Sportify Kids. Wij hebben er als bestuur voor gekozen om de statuten te laten wijzigen en de stichting om te vormen tot steungroep; Steungroep de Kladdegatjes (vergelijkbaar met die van de basisschool). Het private vermogen van De Kladdegatjes blijft bij deze stichting, waarvan het huidige bestuur aanblijft als dagelijks bestuur. Niet alleen blijven wij op deze manier betrokken, we kunnen ook een blijvende bijdrage leveren aan het behoud van baby- en peuteropvang op Marken.

Het bestuur verzorgt de donateursbrieven, nieuwsbrieven en buigt zich over ingekomen verzoeken voor financiering van de peuteropvang en het nieuwe kinderdagverblijf De Beertjes in de ruimste zin van het woord. Daarnaast behouden wij op deze manier ook de financiële middelen om de peuteropvang weer te kunnen opstarten mocht Sportify Kids ooit aangeven ermee te willen stoppen.

Vrienden van de Kladdegatjes en de Beertjes

Speciaal voor onze trouwe donateurs hebben we een “Vrienden van de Kladdegatjes” programma opgezet. Als Vriend ontvangt u 1x per jaar onze digitale nieuwsbrief, zo blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen van de Kladdegatjes en de Beertjes. Ook geeft u ons toestemming uw jaarlijkse steun automatisch af te schrijven. Uw bijdrage gaat dan voortaan helemaal vanzelf. Wilt u “Vriend van de Kladdegatjes” worden? Download dan hier het machtigingsformulier en lever het ingevuld in bij een van de bestuursleden of mail het formulier naar info@dekladdegatjes.nl.

Besteding van uw bijdrage

De opbrengst van de donateursbijdrage zal dit jaar onder andere worden besteed aan een mooie buiteninrichting van het kinderdagverblijf De Beertjes. Te denken valt aan palen met schaduwdoek om schaduwrijke plekken te realiseren. Een buitenkeuken met potten en pannen, een zand- en watertafel, picknicktafels en een verkeersplein.

Dit zijn behoorlijke kosten en we hopen dan ook dat we op uw steun als (vaste) donateur kunnen blijven rekenen.

Eenmalige donatie

Wilt u geen automatische afschrijving? Dan kunt u ook een eenmalige bijdrage overmaken naar onderstaand Rabobanknummer:

NL71 RABO 0152 5933 57
t.n.v. Stichting Peuterspeelgroep Marken
o.v.v. Donateursbijdrage 2023

Wij zijn erg dankbaar voor uw steun en vriendschap!