Overname

Marken, 07 februari 2022

Beste ouder, beste inwoner van Marken, beste donateur,

In 1979 is de peuterspeelzaal opgericht door een aantal ouders en sindsdien is het dagelijks bestuur nog steeds in handen van vrijwilligers. Met de overgang van peuterspeelzaal naar kinderopvang zijn er echter veel zaken veranderd. Door nieuwe wet- en regelgeving wordt het voor ons als vrijwillig bestuur steeds moeilijker om aan deze hoge eisen te voldoen.

Om de kwaliteit, de kennis en continuïteit te kunnen waarborgen hebben wij daarom besloten om Peuteropvang de Kladdegatjes te laten overnemen door Sportify Kids. Waarom en hoe wij tot dit besluit zijn gekomen lichten wij hieronder graag toe. Ook krijgt hier meer informatie over Sportify Kids en onze gezamenlijke visie voor Peuteropvang de Kladdegatjes.

Peuteropvang de Kladdegatjes zal per 1 maart 2022 worden overgenomen. Na een lang traject van informatie-uitwisseling, onderzoek en overleg met o.a. de basisschool, de Eilandraad en de werkgroep Kinderopvang, zijn wij tot de conclusie gekomen dat deze overname een juiste volgende stap is.

Sportify Kids is inmiddels geen onbekende partij meer op Marken. Zij verzorgen sinds september 2021 vijf dagen per week de voorschoolse en buitenschoolse opvang op Marken. Daarnaast zijn zij voornemens om vanaf komende zomer (2022) kinderopvang (0 tot 4 jaar) op Marken van 07:30 tot 18.30uur aan te gaan bieden.

Sportify Kids biedt een uniek concept. Zij vinden dat elk kind het recht heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen in een vertrouwde en veilige omgeving. Zij vinden het belangrijk dat elk kind daar de mogelijkheden voor krijgt. De unieke samenwerking van pedagogisch medewerkers en sportinstructeurs zorgt elke dag voor een leuk en uitdagend aanbod van sport en spel en van creatieve en muzikale activiteiten. Sportify Kids werkt hierin ook samen met onze lokale verenigingen zoals de voetbal- en tennisvereniging, maar ook muziekvereniging Juliana is van de partij.

Het bestuur van Peuteropvang de Kladdegatjes is van mening dat het concept en de visie van Sportify Kids heel goed aansluiten bij onze opvang en dat zij onze peuters veel te bieden hebben. Met name de betrokkenheid met de lokale bevolking, verenigingen en de wil om onze unieke opvang te behouden heeft ons gestaafd in het besluit.

Peuteropvang de Kladdegatjes is opgericht als stichting. Het private vermogen blijft bij deze stichting, waarvan het huidige bestuur aanblijft als dagelijks bestuur. Door een statutenwijziging wordt de stichting omgevormd tot steungroep; Steungroep de Kladdegatjes (vergelijkbaar als die van de basisschool). Het doel van de steungroep is:

“Het ondersteunen van de ontwikkeling van jonge kinderen op Marken. De steungroep richt zich op het verlenen van financiële en materiele steun aan niet-subsidiabele ontwikkeling en ondersteunende (ontwikkelings)activiteiten, alles in de meest ruime zin van het woord. De steun is volledig gericht op de kwaliteit en continuïteit van de kinderopvang op Marken.”

Door het oprichten van deze steungroep kan het bestuur zich blijven inzetten voor de Kladdegatjes. Niet alleen blijven wij op deze manier betrokken, we kunnen ook een blijvende bijdrage leveren aan het behoud van peuteropvang op Marken. En daarmee ook een van de belangrijkste aspecten van de leefbaarheid op Marken garanderen. 

We hopen dat we op uw steun en donaties kunnen blijven rekenen. Naast een jaarlijkse ledenvergadering zullen we onze vaste donateurs uiteraard ook op de hoogte blijven houden met onze nieuwsbrief speciaal voor de “Vrienden van de Kladdegatjes”.

Met vriendelijke groet,

Peuteropvang de Kladdegatjes

Klik hier voor meer informatie over Sportify Kids