Over de steungroep

In 1979 is de peuterspeelzaal opgericht door een aantal ouders en daarna is het dagelijks bestuur in handen geweest van vrijwilligers. Met de overgang van peuterspeelzaal naar kinderopvang in 2018 zijn er echter veel zaken veranderd. Door nieuwe wet- en regelgeving werd het voor ons als vrijwillige bestuur steeds moeilijker om aan deze hoge eisen te voldoen.

Om de kwaliteit, de kennis en continuïteit te kunnen waarborgen hebben wij daarom besloten om Peuteropvang de Kladdegatjes te laten overnemen door Sportify Kids per 1 maart 2022. Waarom en hoe wij tot dit besluit zijn gekomen lichten wij toe op de pagina Overname.

Peuteropvang de Kladdegatjes is opgericht als stichting. Het private vermogen blijft bij deze stichting, waarvan het huidige bestuur aanblijft als dagelijks bestuur. Door een statutenwijziging wordt de stichting omgevormd tot steungroep; Steungroep de Kladdegatjes (vergelijkbaar als die van de basisschool). Het doel van de steungroep is:

“Het ondersteunen van de ontwikkeling van jonge kinderen op Marken. De steungroep richt zich op het verlenen van financiële en materiele steun aan niet-subsidiabele ontwikkeling en ondersteunende (ontwikkelings)activiteiten, alles in de meest ruime zin van het woord. De steun is volledig gericht op de kwaliteit en continuïteit van de kinderopvang op Marken.”

Door het oprichten van deze steungroep kan het bestuur zich blijven inzetten voor de Kladdegatjes. Niet alleen blijven wij op deze manier betrokken, we kunnen ook een blijvende bijdrage leveren aan het behoud van peuteropvang op Marken. En daarmee ook een van de belangrijkste aspecten van de leefbaarheid op Marken garanderen. 

We hopen dat we op uw steun en donaties kunnen blijven rekenen. Naast een jaarlijkse ledenvergadering zullen we onze vaste donateurs uiteraard ook op de hoogte blijven houden met onze nieuwsbrief speciaal voor de “Vrienden van de Kladdegatjes”.