Ochtendprogramma

U kunt uw peuter tussen 8.30 uur en 8.45 uur naar het lokaal van de peuteropvang brengen. Aan het einde van de ochtend, om 11.45 uur, brengen de leidsters de peuters weer naar het schoolhek bij de hoofdingang van school, waar u uw peuter kunt opwachten. Haalt iemand anders de peuter op? Meld dit dan bij één van de leidsters.

Het ochtendprogramma van de peuters ziet er als volgt uit:

8.30 – 8.45 uur
Kinderen worden door de ouder/verzorger naar het lokaal van de peuteropvang gebracht. De ouder/verzorger helpt de peuter met de jas uittrekken, stopt deze in de luizenzak van het kind en hangt deze samen op aan de kapstok. De rugzak wordt boven op de kapstok gezet. Daarna gaat de peuter de speelruimte in en legt zijn broodtrommel en beker in de mand naast de deur. De juffen zeggen de kinderen gedag en er is ruimte voor een korte overdracht. De ouder/verzorger vertrekt meteen of vertrekt uiterlijk om 8:50 uur, zodat de juffen op tijd met het ochtendprogramma kunnen beginnen. De peuter zwaait desgewenst de ouder/verzorger vanachter het raam uit, samen met de juf.

Kinderen kunnen na het uitzwaaien van de ouder/verzorger gaan spelen of puzzelen. De puzzels, boekjes en speelgoed staan klaar voor gebruik. Wanneer alle kinderen binnen zijn, begint het ochtendprogramma.

8.50 uur
De kinderen komen aan tafel zitten in de kring en zingen samen met de juffen het goedemorgen lied. Vervolgens wordt een onderwerp behandeld zoals: tellen van de kinderen, liedje zingen over de dagen van de week, boekje voorlezen, liedjes zingen enz.

9.00 – 09.15 uur
De kinderen gaan bij de muur zitten in de gang. Een voor een worden zij door de juf geroepen om hun jas aan te trekken. Dit is een moment waarop de beurtverdeling wordt geoefend, ondertussen zingen zij samen liedjes met de juffen. Als alle jassen aan zijn, gaan ze afhankelijk van het weer buiten spelen op het plein of naar de gymzaal.

09.45 – 10.00 uur
Alle kinderen gaan opruimen. Fietsjes worden bij de schuur gezet en de kinderen gaan klaar staan bij de deur. Zij zingen een vast liedje voor ze naar binnen gaan. Kinderen trekken hun jassen uit, lopen naar binnen en gaan aan tafel zitten.

10.00 – 10.15 uur
De kinderen gaan aan tafel om iets te eten en drinken. Elke dag deelt een ander kindje de broodtrommels en bekers uit. Het ‘smakelijk eten/drinken lied’ wordt gezongen.
Terwijl de kinderen rustig eten en drinken, leest de juf een verhaaltje voor. De kinderen krijgen daarna de gelegenheid om gebeurtenissen te vertellen die zij willen delen met de groep

10.30 uur
De kinderen ruimen zelf hun broodtrommel en beker op in de mand en gaan vrij spelen in het lokaal. Ondertussen worden de kinderen verschoont of gaan zij naar de wc. Ook is er ruimte voor het maken van een knutselwerk of wordt er een andere activiteit gedaan met de peuters.

11.20 uur
De kinderen gaan samen opruimen en zingen het opruimlied. Vervolgens gaan alle kindjes aan tafel zitten. Ze krijgen een koekje en ondertussen leest de juf een verhaaltje voor.

11.35 uur
De kinderen worden geholpen door de juffen met het aandoen van hun jas en schoenen. De kinderen houden elk een ring vast van het koord waaraan gelopen wordt. Dit koord wordt ook gebruikt bij een mogelijke ontruiming. De kinderen zijn hier dan ook al mee bekend mocht dit ooit nodig zijn. Elk kind krijgt zijn rugzak om en we lopen samen naar het hek.

Hier staan de ouders/verzorgers de kinderen op te wachten. De juf blijft wachten en controleert of alle peuters met de juiste ouder/verzorger meegaan.