Ochtendprogramma

U kunt uw peuter tussen 8.30 uur en 8.45 uur naar het lokaal van de peuteropvang brengen. Aan het einde van de ochtend, om 11.45 uur, brengen de leidsters de peuters weer naar het schoolhek bij de hoofdingang van school, waar u uw peuter kunt opwachten. Haalt iemand anders de peuter op? Meld dit dan bij één van de leidsters.

Het ochtendprogramma van de peuters ziet er, tijdens COVID-19, als volgt uit:

08.30 – 08.45 uur

Kinderen worden door maximaal één ouder/verzorger naar de ingang va het lokaal gebracht. Let erop dat u 1,5m afstand houdt van andere ouders. Wij willen u dringend verzoeken om een mondkapje te dragen bij het wegbrengen van uw peuter. U dient een mondkapje rondom het schoolterrein te dragen, dus ook als u voor de hoofdpoort wacht.

De juf vangt de kinderen op in de hal en helpt de peuter met de jas uittrekken, stopt deze in de luizenzak van het kind en hangt deze samen op aan de kapstok. De rugzak wordt boven op de kapstok gezet. Daarna gaat de peuter de speelruimte in en legt zijn broodtrommel en beker in de mand naast de deur. De ouders nemen buiten, voor de belijning, afscheid van hun peuter. Houd dit afscheid zo kort mogelijk. De peuter zwaait desgewenst de ouder/verzorger nogmaals vanachter het raam uit. Zodra u afscheid hebt genomen van uw peuter verlaat u het schoolplein. We willen u verzoeken om niet bij te poort te blijven praten.

Na het uitzwaaien kunnen de kinderen gaan spelen of puzzelen. De puzzels, boekjes en speelgoed staan klaar voor gebruik. Wanneer alle kinderen binnen zijn, begint het ochtendprogramma.

09.00 uur

De kinderen komen aan tafel zitten in de kring en zingen samen met de juffen het goedemorgen lied. Vervolgens wordt een onderwerp behandeld zoals: tellen van de kinderen, liedje zingen over de dagen van de week, boekje voorlezen, liedjes zingen enz.

09.15 – 09.50 uur

Het eerste werkblok: Bij goed weer: een voor een worden zij door de juf geroepen om hun jas aan te trekken. Dit is een moment waarop de beurtverdeling wordt geoefend.
De kinderen spelen, afhankelijk van het weer, buiten op het plein of binnen. Verder worden knutselactiviteiten, wandelingen of liedjes rond een thema aangeboden. Binnen dit blok is er ook ruimte voor individuele begeleiding.

09.50 – 10.00 uur

Alle kinderen gaan opruimen. Fietsjes worden bij de schuur gezet en de kinderen gaan klaar staan bij de deur. Zij zingen een vast liedje voor ze naar binnen gaan. De kinderen trekken hun jassen uit, lopen naar binnen, wassen om beurten hun handen en gaan aan tafel zitten.

10.00 – 10.15 uur

De kinderen zitten aan tafel om iets te eten en drinken. Elke dag deelt een ander kindje de broodtrommels en bekers uit. Het ‘smakelijk eten/drinken lied’ wordt gezongen. De kinderen krijgen de gelegenheid om gebeurtenissen te vertellen die zij willen delen met de groep.

10.20 uur

Het tweede werkblok: De kinderen ruimen zelf hun broodtrommel en beker op in de mand en gaan vrij spelen in het lokaal. Ondertussen worden de kinderen verschoont of gaan zij naar de wc. Ook is er ruimte voor het maken van een knutselwerk of wordt er een andere activiteit gedaan met de peuters. Het kan ook zijn dat ze op dit moment buiten gaan spelen als ze in de ochtend nog niet buiten geweest zijn.

11.20 uur

De kinderen gaan samen opruimen en zingen het opruimlied. Vervolgens gaan alle kindjes aan tafel zitten. Ze krijgen een koekje en ondertussen leest de juf een verhaaltje voor.

11.35 uur

De kinderen worden geholpen door de juffen met het aandoen van hun jas en schoenen. De kinderen houden elk een ring vast van het koord waaraan gelopen wordt. Dit koord wordt ook gebruikt bij een mogelijke ontruiming. De kinderen zijn hier dan ook al mee bekend mocht dit ooit nodig zijn. Elk kind krijgt zijn rugzak om en we lopen om 11:45uur samen naar het hek.

Hier staan de ouders/verzorgers de kinderen op te wachten. De juf blijft wachten en controleert of alle peuters met de juiste ouder/verzorger meegaan. Wilt u er opletten dat u ook tijdens het wachten de 1,5 meter afstand behoudt.