Contact

Peuteropvang de Kladdegatjes
p/a Basisschool de Rietlanden
Buurterstraat 3
1156 AP Marken

Email:  info@dekladdegatjes.nl

Leidsters:
Miriam Leeflang
Dorine van de Graaf

Bestuur:
Annabel Remmers (Voorzitter)
Danny Boes (Penningmeester)
Geertje Teerhuis (1e Secretaris)
Marlies Appel (2e Secretaris)
Sabrina Schipper (Allround lid)

Lees hier het overzicht waarmee wij voldoen aan de nieuwe WBTR-wet.

Oudercommissie:
Tiny Stoker-Uithuisje (Voorzitter)
Corrine van Veldhuisen
Esther Schouten-Peereboom

Heeft u een klacht?
Lees in ons klachtenreglement hoe u dit kunt aanpakken.
Klik hier om het klachtenreglement te lezen.

Peuteropvang de Kladdegatjes staat geregistreerd onder KvK-nummer 41234374
Bankrekeningnummer NL71RABO0152593357