Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is afhankelijk van het aantal ochtenden per week dat uw peuter de opvang bezoekt.

Ouderbijdrage € 8,00 per uur

Om tot een vaste maandprijs te komen passen wij de volgende berekening toe:

 • 1 ochtend = 3 uur x 40 weken per jaar: 12 maanden= 10 uur per maand
  10 uur per maand x uurprijs € 8 = € 80 per maand
 • 2 ochtenden = 6 uur x 40 weken per jaar: 12 maanden= 20 uur per maand
  20 uur per maand x uurprijs € 8 = € 160 per maand
 • 3 ochtenden = 9 uur x 40 weken per jaar: 12 maanden= 30 uur per maand
  30 uur per maand x uurprijs € 8 = € 240 per maand

Klik hier voor informatie over Kinderopvangtoeslag, Gemeentelijke bijdrage en de SMI-regeling.

Wist u dat…

 • De ouderbijdrage wordt voldaan via automatische incasso.
 • Facturatie vindt op de 28ste plaats voorafgaande aan de maand dat uw peuter opvang heeft.
 • Wanneer u peuter definitief is ingeschreven ontvangt u een plaatsingsbevestiging. Deze bevat gegevens die u nodig heeft om Kinderopvangtoeslag aan te vragen.
 • Het aanvragen van Kinderopvangtoeslag via www.toeslagen.nl is u eigen verantwoordelijkheid.
 • Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Mogelijk komt u wel in aanmerking voor een gemeentelijke tegemoetkoming. Deze kan worden aangevraagd via de website van de Gemeente Waterland.
 • Wanneer uw peuter 4 jaar is geworden (of wanneer u om een andere reden stopt met onze peuteropvang) dan vindt er een afrekening plaats van de daadwerkelijk gebruikte uren.
 • Bovenstaande uurprijs kan wijzigen, wij zullen u hier dan tijdig over inlichten.
 • Ziekte of verhindering? Geef dit dan voor 9.00 uur door aan (één van) de leidsters. Is uw kind langer afwezig door welke reden dan ook dan kan de ouder/verzorger te allen tijde in contact treden met het bestuur via info@dekladdegatjes.nl en zullen we per situatie bepalen hoe we hiermee om zullen gaan.