Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is afhankelijk van het aantal ochtenden per week dat je peuter de speelzaal bezoekt.

Ouderbijdrage € 8,00 per uur

Om tot een vaste maandprijs te komen passen wij de volgende berekening toe:

 • 1 ochtend = 3 uur x 40 weken per jaar: 12 maanden= 10 uur per maand
  10 uur per maand x uurprijs € 8 = € 80 per maand
 • 2 ochtenden = 6 uur x 40 weken per jaar: 12 maanden= 20 uur per maand
  20 uur per maand x uurprijs € 8 = € 160 per maand
 • 3 ochtenden = 9 uur x 40 weken per jaar: 12 maanden= 30 uur per maand
  30 uur per maand x uurprijs € 8 = € 240 per maand

 

 • De ouderbijdrage wordt voldaan via automatische incasso.
 • Facturatie vindt plaats voorafgaande aan de maand dat je peuter opvang heeft.
 • Wanneer je peuter definitief is ingeschreven dan ontvang je een plaatsingsbevestiging. Deze bevat gegevens die je nodig hebt om kinderopvangtoeslag aan te vragen.
 • Het aanvragen van kinderopvangtoeslag via www.toeslagen.nl is je eigen verantwoordelijkheid.
 • Ziekte of verhindering? Geef dit dan uiterlijk aan het begin van de ochtend door aan (één van) de leidsters. Is je peuter langer dan twee weken ziek dan vindt restitutie plaats. Dit wordt verrekend bij de eerstkomende facturatie.
 • Wanneer je peuter 4 jaar is geworden (of wanneer je om een andere reden stopt met onze peuteropvang) dan vindt er een afrekening plaats van de daadwerkelijk gebruikte uren.
 • Bovenstaande uurprijs kan wijzigen, wij zullen je hier dan tijdig over inlichten.